Barn Owl

Tyto alba (Scopoli, 1769)

Information not yet available
Information not yet available
Information not yet available